image

Istilah Kawih, Tembang, dan Cianjuran

Abstrak Akhir-akhir ini masyarakat kerap dikelirukan dengan definisi dari kawih, tembang, dan cianjuran. Tak jarang istilah kawih didikotomikan dengan istilah tembang, atau istilah tembang disamakan ...
image

Tembang dina Kawih Cianjuran

Tembang. Tah, nya istilah ieu pisan nu perlu dilelempeng dina terminologi seni Cianjuran téh. Teu saeutik mémang anu nga-generalisasi yén cianjuran téh nyebutna cukup ku is ...