image

7 Mitos Sunda yang Terkenal

UNPADERS. Masyarakat tradisional sangat akrab dengan mitos. Mitos-mitos ini dilestarikan secara turun-temurun melalui lisan. Mitos disangkutpautkan dengan hubungan sebab-akibat yang sebenarnya tida ...
image

Kemalasan: Sunda, Indonesia, dan Kita

UNPADERS. Pada tahun 2016, kolega saya pernah membuat saya hampir menelan pisang goreng bulat-bulat ketika kami berbantah-bantahan mengenai mata kuliah Kritik Sastra yang rumit, pelajaran Kewirau ...
image

Hamil

Teuing kumaha mimitina, kuring jol-jol nyarita ka kuwu yén kuring geus ngahamilan tatangga kuring sorangan, alona kuwu. Ngadéngé kitu, buku nu numpuk hareupeun méjana ayeuna geus numpuk na sirah k ...
image

Bangkong Dikongkorong Kujang

UNPADERS. Ungkara bangkong dikongkorong kujang mindeng pisan kapireng pangpangna di lingkungan komunitas Cianjuran. Éta téh ungkara cangkang tina paparikan nu ilahar dihaleuangkeun dina ...
image

Kawih

KAWIH Ku Dian Héndrayana (sastrawan, dosen di Departemen Pendidikan Basa Sunda FPBS UPI. Lamun hayang nyaho sagala rupa lagu, saperti kawih bwatuha, kawih panjang, kawih lalanguan, kawih ...