image

Wanda Papantunan

UNPADERS. Nu kapanggih mah ukur aya tilubelas lagu wanda Papantunan dina Cianjuran téh. Éta lagu Papantunan anu 13 téh maksudna mah anu nyumber kana pantun Mundinglaya di Kusumah ...