image

Laku Puasa Pada Masa Karantina

Ada pepatah berkata, kalau puasa tidak perlu berkabar. Tapi masalahnya ini puasa pertama dan saya merasa perlu membagi pengalaman ini.  Saya bukan muslim dan puasa tidak ada dalam daftar kewajiban ...