image

Wanda Papantunan

UNPADERS. Nu kapanggih mah ukur aya tilubelas lagu wanda Papantunan dina Cianjuran téh. Éta lagu Papantunan anu 13 téh maksudna mah anu nyumber kana pantun Mundinglaya di Kusumah ...
image

Papantunan yang Termutilasi

Papantunan. Itu adalah kelompok jenis lagu yang terdapat pada seni kawih cianjuran, di samping Jejemplangan, Dedegungan, Rarancagan, Kakawen, dan Panambih. Istilah Papantunan sendiri muncul sekitar pe ...